Marmara Paslanmaz çelik boru, çubuk ve profil
+90 212 679 80 70 (pbx)

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KROM ÜRETİMİ

2018-07-10 02:30:28

Halihazırda Dünya ferrokrom üretimi 4.4 milyon ton/yıl civarındadır ve üretilen ferrokromun yüzde 70'i paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır. Dolayısıyla ferrokrom piyasası, birincil olarak paslanmaz çelik endüstrisindeki faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir. Ülkemizde üretilen ferrokrom, 1995'te dünya üretiminin yüzde 1,9'unu oluştururken, 1998'de bu oran yüzde 2,5'e yükselmiştir. Ülkemizde, yüksek karbonlu ferrokrom üretiminde tam kapasiteye ulaşılmasıyla birlikte, dünya ferrokrom üretiminde yaklaşık yüzde 4'lük bir paya sahip olacaktır.Bu artışın ardında yatan temel neden, paslanmaz çelik üretim teknolojisindeki gelişmelerdir. Bu dönem içerisinde özellikle çelik üretiminde, argon-oksijen-dekarbürizasyon (AOD), ASEA (prosesi geliştiren firma ismi) ve benzeri proseslerin kullanımı yaygınlaşmıştır.

1970'li yıllarda batı dünyasında en büyük iki tüketici ülke ABD ve Japonya, aynı zamanda dünya ferrokrom üretiminin yaklaşık % 45'ini gerçekleştirmekte iken, bugün üretimdeki payları % 5'in altına düşmüştür. Aynı dönemde başta G. Afrika Cumhuriyeti olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan kromit üreticisi ülkelerin üretimi hızla artmıştır.

Gelişmiş ülkelerin Dünya ferrokrom üretimlerindeki toplam payları sürekli azalmasına rağmen, paslanmaz çelik üretim artışı yönünde yatırımları devam etmektedir.

Ülkemizin kromit cevherleri kaliteli ve yüksek tenörlüdür. kapasitesi 60.000 ton/yıl'dan 161.500 ton/yıl'a silikoferrokrom kapasitesi 7.300 ton/yıl'a çıkartılmıştır. Düşük Karbonlu ferrokrom üretiminde ortalama kapasite kullanım oranı ( KKO ) yüzde 90, Yüksek karbonlu ferrokrom üretiminde ise ortalama KKO yüzde 70 olarak gerçekleşmiştir

Ferrokrom üretim kapasitesinin Türkiye'de paslanmaz çelik döküm üretiminin çok düşük olması sebebiyle iç tüketimi çok kısıtlıdır. Bu yüzden mevcut üretim kapasitesi esas olarak ihracata yöneliktir. Ferrokrom ürünlerinde ülkemizin en önemli ihraç pazarları, ABD, AB Ülkeleri ve Japonya’dır.

Ancak ETİ Elektrometalurji A.Ş. Elazığ Ferrokrom Tesisleri mevcut ferrokrom stoklarının artması nedeniyle son iki yıldır üretimini durdurmuş ve geçen yıl özelleştime sürecine sokulmuştur. Yükselen stoklar ve özelleştirme süreci tesislerimizin zarar görmesine sebep olacaktır. Kaliteli ve yüksek tenörlü Kromit rezervlerimiz ve Ferrokrom üretimi, ülkemiz, demir çelik ve paslanmaz çelik sanayimiz için bir fırsattır.

Ayrıca paslanmaz çelik üretiminde kullanılan ferroalaşımların her geçen sene üretimlerinin artması da göz önünde bulundurularak, paslanmaz çelik tesisinin kurulması konusunda çalışmalar yapılması da önem arz etmektedir.

Diğer Yazılar

paslanmaz boru
PASLANMAZ ÇELİK NEDİR?

Paslanmaz çelik, esas olarak paslanmayan çeliklerin genel adıdır. Özellikle nikel ve molibde...

paslanmaz boru
PASLANMAZ ÇELİK NASIL ÜRETİLİR ?

Dünyada paslanmaz çelik; entegre demir çe...

paslanmaz boru
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KROM ÜRETİMİ

Halihazırda Dünya ferrokrom üretimi 4.4 milyon ton/yıl civarındadır ve üretilen ferrokro...